Spring Fitness Logo

Rehabiliterings trening

Vi har vært i dialog med kommunen ang trening og rehabilitering

Pt-virksomhet er ikke tillatt, men under strenge vilkår kan det tillatelse med rehabiliterings trening.

Rehabiliteringen må ha et klart og tydelig opplegg etter skade/funksjonstap. Erklæring fra lege o.l om at man bør trene er ikke nok.

Forskriftene fra kommunen skal vurderes strengt, og virksomheten får selv får vurdere om erklæringen er god nok. Her er det mange kriterier som skal oppfylles!

All form for rehabilitering skal være av autorisert av helsepersonell med kunnskap innen feltet, og alt skal journalføres. Erklæring og dokumentasjon fra autorisert helsepersonel må taes med, og den kan ikke være eldre enn 01.01.21.

Vi vil derfor kunne tilby rehabiliteringstrening for de med eget opplegg fra annet fagpersonel, og med vår fysioterapeut Stian.Det vil bli begrenset åpningstid for dette å vi kommer tilbake med tidspunkt for de det gjelder.

Medlemmer kan ta kontakt med oss på medlem@springfitness.no . Vi vil i samråd med kommunen å vår fysio se om kriteriene for rehabiliteringstrening er oppfylt.

Mvh Spring Fitness

MENY